Film zrealizowano przez dwóch operatorów z zastosowaniem video DSLR.