Film zrealizowano przez dwóch operatorów z zastosowaniem DSLR.